EN

ציפי גושפנץ

כולם מדברים אתיקה

כולם מדברים על מנהיגות ערכית ועל תרבות אתית – ומה השתנה?
אתיקה ארגונית היא המצפן.
מתי לאחרונה שאלתם את עצמכם האם בצעתי את המשימות שלי בהלימה למצפן? האם ההחלטות וההתנהגות אצלי בארגון מביאים לידי ביטוי את המוצהר? כדי להטמיע את הערכים בפרקטיקה יש צורך בידע ובמיומנויות
העיסוק באתיקה אינו מטלה חד פעמית אלא תהליך מתמשך

בהרצאה נבין איך לחבר את העובדים לאותו מצפן ערכי ואיך לחדד את הכיוון אליו הוא מצביע.

ד"ר ציפי גושפנץ מומחית לאתיקה יישומית. במשך 3 עשורים ד"ר גושפנץ מרצה ומכשירה מנהלים בכל הדרגים. ספרה צלילה במים עכורים על פרשת הצלילות בקישון מנתח את הפרשה בפריזמה ארגונית ומומלץ על ידי פרופ' אסא כשר לכל מי שמעוניין לשפר את איכות ההתנהלות בארגון.
הרצאה ציפי גושפנץ
הרצאה ציפי גושפנץ

ציפי גושפנץ

כולם מדברים אתיקה

כולם מדברים על מנהיגות ערכית ועל תרבות אתית – ומה השתנה?
אתיקה ארגונית היא המצפן.
מתי לאחרונה שאלתם את עצמכם האם בצעתי את המשימות שלי בהלימה למצפן? האם ההחלטות וההתנהגות אצלי בארגון מביאים לידי ביטוי את המוצהר? כדי להטמיע את הערכים בפרקטיקה יש צורך בידע ובמיומנויות
העיסוק באתיקה אינו מטלה חד פעמית אלא תהליך מתמשך

בהרצאה נבין איך לחבר את העובדים לאותו מצפן ערכי ואיך לחדד את הכיוון אליו הוא מצביע.

ד"ר ציפי גושפנץ מומחית לאתיקה יישומית. במשך 3 עשורים ד"ר גושפנץ מרצה ומכשירה מנהלים בכל הדרגים. ספרה צלילה במים עכורים על פרשת הצלילות בקישון מנתח את הפרשה בפריזמה ארגונית ומומלץ על ידי פרופ' אסא כשר לכל מי שמעוניין לשפר את איכות ההתנהלות בארגון.
ד"ר ציפי גושפנץ מומחית לאתיקה ניהולית יישומית. מרצה באוניברסיטת רייכמן בתוכנית משפטים וממשל ,בצה"ל לסגלי פיקוד בכירים למנהלים בסקטור עסקי ובכנסים בינלאומיים. עם ניסיון של 3 עשורים. משלבת מזה כמה עשורים בין הוראה באקדמיה בתחומי הניהול והאתיקה לבין פיתוח והכשרת מנהלים במערכות ציבוריות. ספרה "צלילה במים עכורים" על פרשת הצלילות בקישון כתופעה ארגונית, נכנס לרשימת הקריאה בצה"ל ובמוסדות אקדמיים. הספר חושף תהליכים שהובילו לעיוורון ארגוני בהבנת הסיכונים ומומלץ לכל מי שרוצה לשפר את איכות ההתנהלות בארגון.

הרצאות

"אתיקה ארגונית אינה עוסקת במוסריות של הפרט אלא בהתנהגות הראויה במסגרת ארגונית בהלימה למצפן הערכי שכונן הארגון המנהל הוא מעצב את התרבות הארגונית בכיוון אתי או לא אתי ההחלטות, הבחירות המסרים והדוגמה האישית משקפים לחברי הארגון את הערכים וסדרי העדיפויות שלו האם אלו מביאים לידי ביטוי את המוצהר את 'הפלקט שעל הקיר' מדוע כל כך קשה להטמיע את הערכים הארגוניים בפרקטיקה הניהולית וכיצד מובילים שינוי ומצמצמים את הפער בין מוצהר לנעשה בשטח. ההרצאה מקנה ידע יישומי פרקטי לדרגים ניהוליים ברמות השונות בארגון כיצד לצמצם את הפער בין המוצהר לנעשה בשטח ומה צריך לעשות מחר בבוקר כדי להוביל לשינוי בתרבות ארגונית בכיוון האתי "
"לאורך עשרות שנים מתנהלים האימונים של היחידות המיוחדות של חיל הים במאגר פסולת כימית ומי ביוב של חיפה וסביבותיה בלי שאף גורם רפואי ופיקודי ישאל עצמו האם לא מסוכן להמשיך ולצלול כאן כל זה קורה במערכת שמונחית על ידי קוד אתי וכללי בטיחות ומשקיעה רבות בפיתוח מקצועיותם של בכירה ומדגישה את השמירה על חיי אדם כערך עליון מה למדנו מפרשת הצלילות בקישון כיצד נוצר מחסום מחשבי בהבנת המצב ומה הקשר בין מקצועיות אחריות לאתיקה "
"היבטים פרקטיים תובנות ומסקנות על הפער בין המוצהר לנעשה בשטח בין המצפון למצפן הארגוני מה מוביל מנהלים טובים לחרוג מהאתיקה ומנורמות מקצועיות להסתכל במראה כנורמה- תובנות ומסקנות מעשיות להוביל שינוי "

הזמן הרצאה

מרצים נוספים

Lucy Aharish

Arab Israeli Journalist and News anchor

ג׳ונתן אלחורי מרצה גאה

Jonathan Elkhoury

Lebanese, public diplomacy adviser in Israell

Prof. David Passig

Israeli famous futurist

איתי אנגל הרצאות עיתונאות

Itai Anghel

Journalist, field correspondent in the Middle East

הזמן הרצאה

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

איך אפשר לעזור?

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

דילוג לתוכן