EN

ד"ר מנאל שלבי

חוקרת ופעילה פמיניסטית

מנאל שלבי היא מייסדת ומנכ"לית עמותת אד'אר: פורום אנשי ונשות המקצוע למאבק בפשעי רצח נשים. היא פעילה ותיקה במאבק נגד אלימות נגד נשים בחברה הערבית, עובדת סוציאלית במקצועה ומייסדת הפורום למאבק ברצח נשים. בשיחה איתה נפתח את כל הנושאים הכי כאובים בחברה הערבית ונשוחח על תופעת רצח על כבוד המשפחה, על מעמד האישה ועל התקווה שמנאל רואה בעתיד הלא רחוק כל כך.
ד"ר מנאל שלבי
ד"ר מנאל שלבי

ד"ר מנאל שלבי

חוקרת ופעילה פמיניסטית

מנאל שלבי היא מייסדת ומנכ"לית עמותת אד'אר: פורום אנשי ונשות המקצוע למאבק בפשעי רצח נשים. היא פעילה ותיקה במאבק נגד אלימות נגד נשים בחברה הערבית, עובדת סוציאלית במקצועה ומייסדת הפורום למאבק ברצח נשים. בשיחה איתה נפתח את כל הנושאים הכי כאובים בחברה הערבית ונשוחח על תופעת רצח על כבוד המשפחה, על מעמד האישה ועל התקווה שמנאל רואה בעתיד הלא רחוק כל כך.
מייסדת ומנהלת פעילות, פורום אנשי המקצוע למאבק בפשע רצח נשים בחברה הערבית, חוקרת מומחית למחקר איכותני, המרכז לחקר החברה, אונ’ חיפה, מנהלת תכניות לימודים מתקדמים, קרן פולברייט, חינוך ארה”ב-ישראל ודוברת קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה בעבר.

הרצאות

הזמן הרצאה

מרצים נוספים

Lucy Aharish

Arab Israeli Journalist and News anchor

ג׳ונתן אלחורי מרצה גאה

Jonathan Elkhoury

Lebanese, public diplomacy adviser in Israell

Prof. David Passig

Israeli famous futurist

איתי אנגל הרצאות עיתונאות

Itai Anghel

Journalist, field correspondent in the Middle East

הזמן הרצאה

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

איך אפשר לעזור?

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

דילוג לתוכן