EN

אלעד מיכאלביץ סוקר

דוקטורנט לקבלת החלטות

כולנו מקבלים החלטות כל הזמן, אבל מה שמעסיק אותנו באמת זה איך ניתן לשפר אותן. המרדף אחרי החלטות אופטימליות לא עוצר ואנחנו משלמים את המחיר, כזה שלא תמיד שווה שנשלם.

"בהרצאה נבין מתי עדיף לנו לקבל החלטות במהירות, ללא מאמץ ומתי כדאי להשקיע בהן יותר. נעמוד על תפיסה עצמית, על השפעות חברתיות, קונפורמיות והאם יש לנו אפשרות באמת לקבל החלטות רציונליות. בהרצאה יוצגו מחקרים על דפוסים שונים שמתקיימים בכל אחד ואחת מאתנו בעת קבלת החלטה וגם כלים מעשיים ופשוטים, במטרה שמחר בבוקר נדע לקבל החלטות אופטימליות יותר עבורנו. אלעד מיכאלביץ', מאמן להתפתחות אישית בעל תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה וכיום דוקטורנט לפסיכולוגיה החוקר קבלת החלטות."
הרצאות אלעד מיכאלביץ סוקר
הרצאות אלעד מיכאלביץ סוקר

אלעד מיכאלביץ סוקר

דוקטורנט לקבלת החלטות

כולנו מקבלים החלטות כל הזמן, אבל מה שמעסיק אותנו באמת זה איך ניתן לשפר אותן. המרדף אחרי החלטות אופטימליות לא עוצר ואנחנו משלמים את המחיר, כזה שלא תמיד שווה שנשלם.

"בהרצאה נבין מתי עדיף לנו לקבל החלטות במהירות, ללא מאמץ ומתי כדאי להשקיע בהן יותר. נעמוד על תפיסה עצמית, על השפעות חברתיות, קונפורמיות והאם יש לנו אפשרות באמת לקבל החלטות רציונליות. בהרצאה יוצגו מחקרים על דפוסים שונים שמתקיימים בכל אחד ואחת מאתנו בעת קבלת החלטה וגם כלים מעשיים ופשוטים, במטרה שמחר בבוקר נדע לקבל החלטות אופטימליות יותר עבורנו. אלעד מיכאלביץ', מאמן להתפתחות אישית בעל תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה וכיום דוקטורנט לפסיכולוגיה החוקר קבלת החלטות."
אלעד מיכאלביץ', מאמן להתפתחות אישית בעל תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה וכיום דוקטורנט לפסיכולוגיה החוקר קבלת החלטות. ההרצאה מלווה במידע תיאורטי אך בעיקר נותנת דגש למקום הפרקטי והיישומי. מלבד תובנות מפתיעות, ההרצאה מלווה בתשוקה, צחוק והתרגשות.

הרצאות

כולנו מקבלים החלטות כל הזמן, אבל מה שמעסיק אותנו באמת זה איך ניתן לשפר אותן. המרדף אחרי החלטות אופטימליות לא עוצר ואנחנו משלמים את המחיר, כזה שלא תמיד שווה שנשלם. בהרצאה נבין מתי עדיף לנו לקבל החלטות במהירות, ללא מאמץ ומתי כדאי להשקיע בהן יותר. נעמוד על תפיסה עצמית, על השפעות חברתיות, קונפורמיות והאם יש לנו אפשרות באמת לקבל החלטות רציונליות. ההרצאה מלווה במידע תיאורטי אך בעיקר נותנת דגש למקום הפרקטי והיישומי. בהרצאה יוצגו מחקרים על דפוסים שונים שמתקיימים בכל אחד ואחת מאתנו בעת קבלת החלטה וגם כלים מעשיים ופשוטים, במטרה שמחר בבוקר נדע לקבל החלטות אופטימליות יותר עבורנו. מלבד תובנות מפתיעות, ההרצאה מלווה בתשוקה, צחוק והתרגשות.

הזמן הרצאה

מרצים נוספים

Lucy Aharish

Arab Israeli Journalist and News anchor

ג׳ונתן אלחורי מרצה גאה

Jonathan Elkhoury

Lebanese, public diplomacy adviser in Israell

Prof. David Passig

Israeli famous futurist

איתי אנגל הרצאות עיתונאות

Itai Anghel

Journalist, field correspondent in the Middle East

הזמן הרצאה

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

איך אפשר לעזור?

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

דילוג לתוכן