EN

ד"ר אירה סובל

פינטק פור לונג'ביטי

עם העלייה בתוחלת החיים והירידה בשיעורי הילודה בכל העולם, שיעור הזקנים באוכלוסיה הולך ועולה. נתונים מראים כי בשנת 2050, אחד מכל חמישה אנשים יהיה מעל גיל 65. איך מדינות יתנו מענה לתופעת ההזדקנות ומהם האתגרים הכלכליים הנלווים למימון חיים ארוכים יותר?
ד"ר אירה סובל
ד"ר אירה סובל

ד"ר אירה סובל

פינטק פור לונג'ביטי

עם העלייה בתוחלת החיים והירידה בשיעורי הילודה בכל העולם, שיעור הזקנים באוכלוסיה הולך ועולה. נתונים מראים כי בשנת 2050, אחד מכל חמישה אנשים יהיה מעל גיל 65. איך מדינות יתנו מענה לתופעת ההזדקנות ומהם האתגרים הכלכליים הנלווים למימון חיים ארוכים יותר?
בהרצאתה אירה מציגה את האופן שבו מדינות שונות נותנות מענה לתופעת ההזדקנות ובמיוחד לאתגרים הכלכליים הנלויים למימון חיים יותר ארוכים, תוך שימת דגש על האופן שבו הטכנולוגיה משמשת כלי לקידום הזדקנות כלכלית בריאה ובין היתר לאקו-סיסטם המתפתח של חדשנות פיננסית בהקשרים של הזדקנות ואריכות חיים. ד"ר סובל מרצה בעברית ואנגלית

הרצאות

קיימים היום בעולם 1.7 מיליארד איש ללא חשבון בנק, כאשר מספרים אלה הולכים ויורדים בזכות הטכנולוגיה. בהרצאה יתואר כיצד הטכנולוגיה משמשת ככלי לקידום הכלה פיננסית (Financial inclusion) בקרב קבוצות שעד כה לא היה להם חשבון בנק או שלא הצליחו לקבל שירותים פיננסיים מלאים. בנוסף, יוצגו התפקידים השונים של הטכנולוגיה במדינות מפותחות לעומת מדינות מתפתחות.

הזמן הרצאה

מרצים נוספים

Lucy Aharish

Arab Israeli Journalist and News anchor

ג׳ונתן אלחורי מרצה גאה

Jonathan Elkhoury

Lebanese, public diplomacy adviser in Israell

Prof. David Passig

Israeli famous futurist

איתי אנגל הרצאות עיתונאות

Itai Anghel

Journalist, field correspondent in the Middle East

הזמן הרצאה

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

איך אפשר לעזור?

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

דילוג לתוכן