EN

אהוד גול

רצח רבין - כרוניקה של כישלון מבצעי

כיצד הצליח יגאל עמיר להתגבר על כל מעגלי האבטחה ולהתנקש במאובטח מספר 1 של היחידה לאבטחת אישים של השב"כ? 26 שנים אחרי הארוע שטילטל את מדינת ישראל, אהוד גול בהרצאתו "רצח רבין-כרוניקה של כישלון מבצעי" מביא מידע הכולל עדויות, קולות ותמונות מליל הרצח שבורבם אינם מוכרים לציבור.
אהוד גול
אהוד גול

אהוד גול

רצח רבין - כרוניקה של כישלון מבצעי

כיצד הצליח יגאל עמיר להתגבר על כל מעגלי האבטחה ולהתנקש במאובטח מספר 1 של היחידה לאבטחת אישים של השב"כ? 26 שנים אחרי הארוע שטילטל את מדינת ישראל, אהוד גול בהרצאתו "רצח רבין-כרוניקה של כישלון מבצעי" מביא מידע הכולל עדויות, קולות ותמונות מליל הרצח שבורבם אינם מוכרים לציבור.
הרצאתו של אהוד גול עוסקת בארוע המטלטל של רצח רבין מהזווית הבטחונית. כיצד הצליח יגאל עמיר, סטודנט למשפטים מאונ' בר אילן, להתגבר על כל מעגלי האבטחה שהיו בכיכר מלכי ישראל ב 4/11/95 ולהתנקש במאובטח מספר 1 של היחידה לאבטחת אישים של השב""כ? מי הוא האלמוני בבגד הים שנכח בזירת הרצח והיה היחיד שהחשיד את יגאל עמיר? מה הקשר של הזמר אביב גפן לארוע ומי הוא הקיבוצניק מהדרום שהיה מטרים ספורים מאחורי רבין בעת הרצח? האם היה מידע מקדים אודות הרצח המתוכנן? תשובות לכל השאלות הללו ועל עוד רבות נוספות הקשורות לרצח – בהרצאתו של אהוד גול, אשר שרת שנים רבות בתפקידי שטח, מודיעין וניהול במערכת הביטחון וכיום מרצה בנושאי חברה וביטחון

הרצאות

הרצאתו של אהוד גול עוסקת בארוע המטלטל של רצח רבין מהזווית הבטחונית. כיצד הצליח יגאל עמיר, סטודנט למשפטים מאונ' בר אילן, להתגבר על כל מעגלי האבטחה שהיו בכיכר מלכי ישראל ב 4/11/95 ולהתנקש במאובטח מספר 1 של היחידה לאבטחת אישים של השב""כ? מי הוא האלמוני בבגד הים שנכח בזירת הרצח והיה היחיד שהחשיד את יגאל עמיר? מה הקשר של הזמר אביב גפן לארוע ומי הוא הקיבוצניק מהדרום שהיה מטרים ספורים מאחורי רבין בעת הרצח? האם היה מידע מקדים אודות הרצח המתוכנן? תשובות לכל השאלות הללו ועל עוד רבות נוספות הקשורות לרצח – בהרצאתו של אהוד גול, אשר שרת שנים רבות בתפקידי שטח, מודיעין וניהול במערכת הביטחון וכיום מרצה בנושאי חברה וביטחון

הזמן הרצאה

מרצים נוספים

Lucy Aharish

Arab Israeli Journalist and News anchor

ג׳ונתן אלחורי מרצה גאה

Jonathan Elkhoury

Lebanese, public diplomacy adviser in Israell

Prof. David Passig

Israeli famous futurist

איתי אנגל הרצאות עיתונאות

Itai Anghel

Journalist, field correspondent in the Middle East

הזמן הרצאה

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

איך אפשר לעזור?

בשליחת הודעה זו אני מאשר/ת להלו- המרכז למרצים וסדנאות לשלוח אליי הצעות רלוונטיות בתחום המרצים והסדנאות

דילוג לתוכן